Energie besparing MKB niet meer vrijblijvend !!!

Dagelijkse krantenkoppen moeten ons duidelijk maken dat de vrijblijvendheid om duurzaam om te gaan met onze omgeving ten einde is.

  • “20 extra inspecteurs voor Omgevingsdiensten”
  • “EPK ( energie prestatiekeuring ) vanaf 2016 verplicht voor MKB”
  • “Overheid gaat bedrijven dwingen energie te besparen”
  • “ Energiebedrijven worden verplicht om afnemers voor te lichten over energiebesparing op straffe van een zware boete”Energie akkoord mod

Onder druk van het Energieakkoord worden de teugels aangehaald. De minister heeft de Omgevingsdiensten opgedragen om tot handhaving over te gaan. MKB bedrijven welke meer dan 50.000 kw/h stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken kunnen binnenkort een inspecteur van de Omgevingsdienst verwachten. Om de inspecteurs van de Omgevingsdiensten op hun nieuwe taak voor te bereiden heeft de minister 20 specialisten aangetrokken om de medewerkers  te scholen op gebied van besparing en CO2 reductie.
Investeringen in energiebesparing met een terugverdientijd binnen 5 jaar, dienen verplicht uitgevoerd te worden. De inspecteurs van de Omgevingsdiensten zullen hier nadrukkelijk op gaan handhaven.

MOD Licht scan
Lichtscan

Kantooromgevingen dienen voor 2020 minimaal het energielabel  “C” te hebben. Ook hierop zal de Omgevingsdienst gaan handhaven. Vanaf 1 oktober a.s. worden eigenaren en/of gebruikers van kantoorruimtes verplicht om de klassieke verlichting te vervangen voor energie zuinige verlichting (zie onze Lichtscan).

Naar verwachting zal eind 2016 de zogenaamde EPK  ( energie prestatie keuring )worden ingevoerd voor het MKB. Voor het grootbedrijf is de Energie Audit inmiddels verplicht gesteld. De EPK dient 3 jaarlijks te worden uitgevoerd. In dit rapport dienen de energiestromen in beeld gebracht te worden en dient een plan te bevatten ter reducering van het energieverbruik. Aangegeven dient te worden welke besparings-investeringen binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. De Omgevingsdienst zal toezien of de plannen zijn uitgevoerd en of de voorgestelde besparingen gehaald zijn.

MOD Startscan
Startscan

Om de discussie met de inspecteur van de Omgevingsdienst te voorkomen is het verstandig om nu al van start te gaan. Met de startscan van Mijn Onderneming Duurzaam kunt u de inspecteur van de Omgevingsdienst overtuigen dat duurzaamheid reeds onderdeel is van uw bedrijfsvoering. Deze startscan geeft een duidelijk overzicht van uw energieverbruik, besparingsmogelijkheden, investeringsbedragen , terugverdientijden en CO2 reductie.

Voorkom discussie ! Start nu !!

Neem contact met ons op voor meer info