Mijn Vereniging Duurzaam staat hoog op de agenda van veel besturen van sportverenigingen en clubs.

Nederland telt ongeveer 4000 buitensport verenigingen (hockey, voetbal tennis etc.) en ruim 3200 binnensport faciliteiten ( zwembaden, sporthallen en fitness verenigingen ). Steeds meer verenigingen en beheerders van sportaccommodaties zijn actief bezig met verduurzaming en besparing. Er is een behoorlijke focus op zonnepanelen en dit komt uiteraard voort uit mede een duurzaam imago als ook een forse besparing op termijn.

Toch lopen heel wat clubs en verenigingen tegen knelpunten aan. Door onwetendheid en het grote scala aan mogelijkheden zien ze vaak door de bomen het bos niet meer. Gemeentes zijn niet allemaal duidelijk omtrent subsidies en financieringsmogelijkheden. Het gevolg hiervan is vaak uitstel van verduurzaming, jammer! De hoge energiekosten kunnen veel beter aangewend kunnen worden voor de sportactiviteiten, waar het eigenlijk om gaat. 

 

Stappenplan:

Verduurzaming begint met een stappenplan. De diverse verduurzamingsingrepen dienen in de juiste volgorde te worden uitgevoerd om zo de laagste investeringen en de snelste terugverdientijd te kunnen realiseren.

Belangrijk is dat er gestart wordt met besparingen op de energierekening.

Veel verenigingen en clubs kunnen bij verduurzaming denken aan zonnepanelen waar dit het imago van de vereniging aanzienlijk ten goede komt. Voorbij gegaan wordt aan het feit dat het stroomverbruik van de verenigingen en clubs en sportaccommodaties voor ruim 80% bestaat uit stroomkosten van verlichting! De meeste sportaccommodaties zijn voorzien van zogenaamde “klassieke” verlichting. Door deze verlichting met LED verlichting te vervangen kan een besparing van wel 60% tot 70% gerealiseerd worden. Door eerst deze stap te nemen kan het aantal zonnepanelen dat benodigd is om het verenigingsgebouw van elektriciteit te voorzien gereduceerd worden met meer dan 50%.

Investering in zonnepanelen is aanzienlijk duurder dan investering in energiezuinige verlichting. Daarnaast is de terugverdientijd van alleen zonnepanelen vele malen langer.

 

Mijn Vereniging Duurzaam

Mijn Vereniging Duurzaam is een gespecialiseerd onderdeel van Mijn Onderneming Duurzaam. De missie van MOD is alle bedrijven energie neutraal te maken. Deze missie geldt natuurlijk ook voor “Mijn Vereniging Duurzaam” .

Om de besparingsmogelijkheden snel in beeld te kunnen brengen heeft MOD een aantal quickscans ontwikkeld.

Om een start te maken met de verduurzaming van uw sportaccommodatie is onder meer de zogenaamde “startscan” ontwikkeld.

 

Met een startscan krijgt u snel het volgend inzichtelijk:

 • Jaarverbruik (Gas en Elektra)
 • Welk aandeel heeft de verlichting
 • Welke en hoeveel lichtbronnen u nu gebruikt
 • Uw huidige jaarlijkse verbruiks-en onderhoudskosten
 • Goede alternatieven voor Uw lichtbronnen
 • hoeveel u kunt besparen op onderhoud en energiekosten
 • Benodigde investering voor nieuwe verlichting
 • Indicatie hoeveel zonnepanelen u nodig heeft
 • Indicatie hoeveel bomen er geplant moeten voor CO2 compensatie
 • Indicatie Financieringsmogelijkheid en gemeentelijke regelingen
 • Indicatie van de ROI van uw investeringen
 • 2 bomen aangeplant in ons CO2 compensatie project

Na uw opdracht voor de startscan zal de opnameadviseur bij u een opname doen.

Zodra de startscan is uitgewerkt komt uw persoonlijke adviseur weer bij u langs om de startscan met u door te nemen.

Daarna bepaalt u zelf wat uw volgende stap gaat worden.

 

Voor iedere scan die wij uitvoeren worden 2 bomen aangeplant voor ons CO2 compensatie project.

 

Impact verduurzaming:

Verduurzaming biedt doorgaans veel besparingsmogelijkheden. Maar daar lijkt het de verenigingen niet uitsluitend om te gaan. Verduurzaming werkt ook mee aan een hedendaags en maatschappelijk betrokken imago. Het is belangrijk om aan een duurzame wereld te werken, en natuurlijk om te kunnen blijven investeren in een betere sportfaciliteit, dus zorg dat u geld over houdt voor de kwaliteit van het sporten, in plaats van dure verlichting.