Energie Neutraal Plan

Energie neutraal feit of fictie?

In het klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over de reductie van onze CO2 uitstoot en het streven naar een energieneutrale maatschappij.

De CO2-uitstoot dient in 2030 gereduceerd te zijn met 49%. In 2050 dient de CO2-uitstoot verlaagd te zijn naar maximaal 5%.

De CO2-uitstoot is afhankelijk van ons energieverbruik uit fossiele bronnen. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen dient er aanzienlijk gereduceerd te worden op ons energieverbruik dan wel gezocht te worden naar alternatieve energiebronnen.

Om de mogelijkheden voor uw bedrijf inzichtelijk te maken heeft Mijn Onderneming Duurzaam het Energieneutraal Plan ontwikkeld.

Om een goed plan te kunnen maken is het erg belangrijk dat u eerst weet waar uw vestiging exact
staat.
• Hoeveel en wat wordt en nu exact verbruik?
• Waarvoor?
• Waardoor?
• Hoeveel kost u dat?
• En wat is uw besparingsopportunity in energie, CO2 en geld?

Onze aanpak is als volgt:
STAP 1: SCAN
STAP 2: REDUCEER
STAP 3: WEK OP

Wat brengen wij met onze scans in beeld?

Verlichting:
o Bestaande situatie op lichtbron niveau
o Huidige aandeel stroomverbruik verlichting
o Duurzame verlichting.
o Te investeren bedrag.
o Nieuwe verbruik.
o Besparing in KWH
o Reductie in CO2.
o Besparing in euro’s ( inclusief ROI )
o Subsidie/fiscale besparingen.

HVAC installatie:
o Huidige CV installatie.
o Huidige warmwater installatie.
o Isolatie van de leidingen en appendages.
o Duurzame alternatieven huidige installatie.
o Besparingen in m3 gas.
o Investering en TCO , ROI en Subsidie.
Energiecheck:
o Analyse huidige energiecontract.
o Analyse huidige netwerkkosten.
o Analyse huidige meetdienst kosten.
o vergelijking huidige energie contract versus dynamische energieprijzen rechtstreeks via APX en
LEBA.

o Mogelijke besparingen op de energiebelasting.
o Besparingen energie-inkoop, netwerkkosten en meetdienstkosten.

Opwek met zonnepanelen:
Als zoveel mogelijk is gereduceerd gaan we samen kijken hoe we hetgeen kunnen opwekken wat nog
over blijft. We zoeken naar oplossingen waarmee we zoveel mogelijk kunnen opwekken tegen zo
laag mogelijke investeringen. Als we deze stappen hebben doorlopen zal uw onderneming volledig
Energie Neutraal zijn! ENERGIE NEUTRAAL PLAN Wij helpen jouw onderneming energie neutraal te
worden.

Energie Monitoring:
Energie dashboard voor alle vestigingen om real time het energieverbruik te monitoren.
Voorwaarden hierbij zijn de aanwezigheid van slimme energiemeters.
Gebruik van het energiedashboard is de eerste 6 maanden gratis.
Indien gewenst kan de deelnemer daarna de monitoring voortzetten.
Hieraan zijn maandelijkse kosten verbonden afhankelijk van het aantal meters.
Wanneer bedrijven monitoren levert dat al gauw 10% tot 15% besparing op, zonder enige
investering.

Vestigingsrapportage:
o De resultaten uit de uitgevoerde scans verwerken wij in een EPS per onderneming.
o Alternatieve mogelijkheden voor verlichting en verwarming met gas.
o Mogelijkheden zonnepanelen om energie neutraal te worden.
o Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor de geadviseerde investeringen.
o Fiscale tegemoetkomingen.
o Opstellen plan van aanpak per vestiging.
o De gehele bedrijfsrapportage wordt per vestiging aangeleverd in onze energie neutraal box