Wij ondersteunen organisaties bij het bekijken van mogelijkheden om gezamenlijke acties te ondernemen die zullen leiden tot verduurzaming.

Informatieplicht Energiebesparing - GRATIS Quickscan

Het E-loket is vanaf 2 juli weer open gesteld voor de bedrijven die nog niet aan de verplichting hebben voldaan.

Informatieplichtigen hebben de tijd tot 5 december 2019 om alsnog aan de informatieplicht te voldoen.

Help ons het voedselbos te realiseren. Voor elke scan planten wij bomen.