Wij ondersteunen organisaties bij het bekijken van mogelijkheden om gezamenlijke acties te ondernemen die zullen leiden tot verduurzaming.

Energielabel plicht kantoren

Vanaf 1-1-2023 zal voor kantoorgebouwen van 100 vierkante meter of groter een energielabel C of beter verplicht worden. Wanneer deze gebouwen hier niet aan voldoen mogen ze niet meer als kantoor gebruikt worden. Monumenten vormen een uitzondering op deze regel. Deze hebben bij overdracht of verhuur nu ook geen energielabel nodig. Voor winkels, horeca, gezondheidszorg, … Vervolgd

Energie Audit EED

De EED energie audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Vanaf 1 juli 2019 dient het energie-auditverslag digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend te worden. U doet dit binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.