Meer dan helft kantoren voldoet nog niet aan energielabel-C-verplichting.

 


Mijn Onderneming Duurzaam wenst u Fijne Feestdagen en een Duurzaam 2022!

Hierbij een aantal nieuwsitems van onszelf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die mogelijk interessant voor u kunnen zijn.

Ook in het nieuwe jaar staan we voor u klaar met al uw verduurzaming vraagstukken. Neem contact op voor vragen en/of meer informatie.

Energielabel C verplichting voor kantoren
Vanaf 1-1-2023 zal voor kantoorgebouwen van 100 vierkante meter of groter een energielabel C of beter verplicht worden. Wanneer deze gebouwen hier niet aan voldoen mogen ze niet meer als kantoor gebruikt worden. Monumenten vormen een uitzondering op deze regel. Deze hebben bij overdracht of verhuur nu ook geen energielabel nodig. LEES MEER

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Koopt of financial leaset u als ondernemer een emissie loze (uitstootvrije) bedrijfsauto? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor zowel de Subsidieregeling Emissie loze Bedrijfsauto’s (SEBA) als de Milieu-investeringsaftrek (MIA).
LEES MEER

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. LEES MEER

Klik hier voor hulp bij uw subsidie aanvraag

Energie neutraal feit of fictie?
In het klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over de reductie van onze CO2 uitstoot en het streven naar een energieneutrale maatschappij. De CO2-uitstoot dient in 2030 gereduceerd te zijn met 49%. In 2050 dient de CO2-uitstoot verlaagd te zijn naar maximaal 5%. De CO2-uitstoot is afhankelijk van ons energieverbruik uit fossiele bronnen. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen dient er aanzienlijk gereduceerd te worden op ons energieverbruik dan wel gezocht te worden naar alternatieve energiebronnen. Om de mogelijkheden voor uw bedrijf inzichtelijk te maken heeft Mijn Onderneming Duurzaam het Energieneutraal Plan ontwikkeld. LEES MEER