Mijn Onderneming Duurzaam B.V. te Elst maakt u voor wat betreft het gebruik van onze website attent op het volgende.

1. Onze website en de daarin opgenomen informatie worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld en samengesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van onze site, of handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op onze site is opgenomen.

2. Evenmin dragen wij verantwoordelijkheid voor verwijzingen op onze site naar websites van anderen. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van links of enig andere informatie die het volgen van links oplevert, wordt uitgesloten. Evenmin kan uit een link worden afgeleid dat wij betrokken zijn bij informatie die middels links wordt verkregen.

3. De inhoud van onze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik, anders dan voor het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, is niet toegestaan tenzij wij daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming is onder meer vereist voor: vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in een database of andere elektronische media en systemen. Overtreding van onze auteursrechten is strafbaar.

4. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid van de door bezoekers van onze site ingebrachte inhoud; deze blijft volledig voor de verantwoordelijkheid van de desbetreffende bezoeker. Opname van de door bezoekers ingebrachte inhoud op de website betekent niet dat wij deze op onze site gepubliceerde berichten onderschrijven, dan wel dat deze onze opvattingen weergeven.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het lezen en/of plaatsen van berichten op onze websites en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Ingeval ons een verzoek van de daartoe bevoegde autoriteiten bereikt, zullen wij alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Voorts behouden wij ons de vrijheid voor om recensies of meningen op ieder tijdstip zonder verder overleg of aankondiging te verwijderen of te wijzigen. Wij aanvaarden in het geheel geen enkele aansprakelijkheid.