Mijn School Duurzaam staat hoog op de agenda van veel schooldirecties

Nederland telt ruim 6000 basisscholen en 3000 scholen voor middelbaar- en hoger beroepsonderwijs , steeds meer scholen plaatsen zonnepanelen op hun dak. Naar schatting zijn er enkele honderden scholen in Nederland al actief. De voordelen zijn duidelijk: zonnepanelen leveren zelf opgewekte duurzame energie op en zijn een mooie aanleiding voor lessen over dit thema.

Toch lopen heel wat scholen tegen knelpunten aan , door onwetendheid en het grote scala aan mogelijkheden zien ze vaak door de bomen het bos niet meer. Het gevolg hiervan is vaak uitstel van verduurzaming. Jammer !! , daar de hoge energiekosten veel beter aangewend kunnen worden voor overige nuttige schoolactiviteiten.

 

Stappenplan:

Verduurzaming begint met een stappenplan. Belangrijk is dat er gestart wordt met besparingen op de energierekening. De diverse verduurzamingsingrepen dienen in de juiste volgorde te worden uitgevoerd om zo de laagste investeringen en de snelste terugverdientijd te kunnen realiseren.

Veel scholen denken in eerste instantie aan zonnepanelen daar dit de uitstraling van de school aanzienlijk ten goede komt. Voorbij gegaan wordt aan het feit dat het stroomverbruik van de scholen voor ruim 80% bestaat uit verlichtingskosten ! De meeste

schoolgebouwen zijn voorzien van zogenaamde “klassieke” verlichting. Door deze verlichting te vervangen voor energiezuinige verlichting zoals bijvoorbeeld LED verlichting, kan al een besparing gerealiseerd worden van 70% op de stroomkosten. Door eerst deze stap te nemen kan het aantal zonnepanelen gereduceerd worden met meer dan 50%.

Investering in zonnepanelen is aanzienlijk duurder dan investering in energiezuinige verlichting.

Wat voor de verlichting geldt , geldt tevens voor het gasverbruik ! Een groot deel van de schoolgebouwen is slecht , of geheel niet geïsoleerd. Daarnaast zijn veel schoolgebouwen nog voorzien enkele beglazing. Het gasverbruik is hierdoor onnodig hoog. Ook hier geldt weer dat het van belang is de diverse investeringen op elkaar af te stemmen.

 

Mijn School Duurzaam

Mijn School Duurzaam is een gespecialiseerd onderdeel van Mijn Onderneming Duurzaam. De missie van MOD is alle bedrijven energie neutraal te maken. Deze missie geldt natuurlijk ook voor “Mijn School Duurzaam” .

Om de besparingsmogelijkheden snel in beeld te kunnen brengen heeft MOD een aantal quickscans ontwikkeld.

Om een start te maken met de verduurzaming van uw schoolgebouw is onder meer de zogenaamde “startscan” ontwikkeld.

 

Met een startscan krijgt u snel het volgend inzichtelijk:

 • Jaarverbruik (Gas en Elektra)
 • Welk aandeel heeft de verlichting
 • Welke en hoeveel lichtbronnen u nu gebruikt
 • Uw huidige jaarlijkse verbruiks-en onderhoudskosten
 • Goede alternatieven voor Uw lichtbronnen
 • hoeveel u kunt besparen op onderhoud en energiekosten
 • Benodigde investering voor nieuwe verlichting
 • Indicatie hoeveel zonnepanelen u nodig heeft
 • Indicatie hoeveel bomen er geplant moeten voor CO2 compensatie
 • Indicatie Financieringsmogelijkheid
 • Indicatie van de ROI van uw investeringen
 • 2 bomen aangeplant in ons CO2 compensatie project

Na uw opdracht voor de startscan zal één van onze opname medewerkers bij u een opname doen.

Zodra de startscan is uitgewerkt komt uw persoonlijke adviseur weer bij u langs om de startscan met u door te nemen.

Daarna bepaalt u zelf wat uw volgende stap gaat worden.

Voor iedere scan die wij uitvoeren worden 2 bomen aanplanten voor ons CO2 compensatie project.

 

Impact verduurzaming:

Verduurzaming van scholen bieden doorgaans veel besparingsmogelijkheden. Maar daar lijkt het de scholen vaak niet alleen om te gaan. “Een korte ronde langs scholen die zonnepanelen hebben geplaatst laat zien dat de koppeling met educatie belangrijk is. Kinderen raken enthousiast over duurzame energie en nemen hun ervaringen mee naar huis. Leerlingen, docenten, ouders én omwonenden worden zo bewust van het feit dat het zelf opwekken van energie goed, leuk én makkelijk is”.