Zonnepanelenscan

Veel toonaangevende bedrijven in binnen-en buitenland hebben de voordelen van energieopwekking middels zonnepanelen inmiddels onderkend. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO ) wordt steeds vaker als marketing instrument gebruikt. De kritische consument stelt hoge eisen aan de herkomst- en productie van haar aankopen. Ook de Overheden hebben afspraken gemaakt over een duurzaam inkoopbeleid. Inmiddels hebben de grote ondernemingen en maatschappelijke instellingen de opdracht gekregen een energie audit uit te laten voeren. Hierin staan centraal de besparing- en duurzameopwekking van energie!

MOD Zonnepanelenscan

De aanschaf van een grootschalige zonne-installatie vergt een aanzienlijke investering en vraagt om een gedegen vooronderzoek. De partners van “Mijn Onderneming Duurzaam” zijn gespecialiseerd in de aanleg van grootschalige zonnepanelen-installaties. Zij kennen alle facetten die hierbij van belang zijn.

Met een zonnepanelen-scan krijgt u het volgende inzichtelijk:

Inventarisatie huidige energieverbruik
– Energieverbruik gedurende de piekuren
– Energieverbruik gedurende de daluren

Benodigd aantal zonnepanelen
Aan de hand van uw energieverbruik wordt het aantal zonnepanelen
berekend welke benodigd zijn om optimaal te kunnen
profiteren van de zelf op te wekken zonne-energie.

Opbrengst verwachting
Instralingsberekening voor uw locatie middels opbrengstgrafieken
gedurende de loop van het jaar.

Geschiktheid van uw dakMOD zoninstraling grafiek
– Dakbedekking
– Schaduw
– Oppervlakte
– Hoogte
– Situering

Geschiktheid van uw meterkast

– Is uw meterkast geschikt voor aansluiting van de installatie?
– Hoeveel ampère is uw aansluiting?

Legplan (visueel) van de zonnepanelen
Digitale intekening van de zonnepanelen op uw dak.

Subsidie mogelijkheden
– Komt u in aanmerking voor SDE+ subsidie?
– Is de salderingsregeling voor u van toepassing?

Fiscale voordelen
– Komt u in aanmerking voor EIA (energie investeringsaftrek)?
– Komt u in aanmerking voor KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)?
– Mia
– Vamill

Terugverdientijd van uw investering
Op basis van uw besparing op uw energierekening, afschrijving,
subsidies en fiscale voordelen berekenen wij de terugverdientijd
van uw investering.

Reductie CO2 uitstoot
Op basis van het aantal opgewekte kWh’s berekenen wij uw
CO2 reductie.

Investeringsbegroting
Aan de hand van de inventarisatie ontvangt u tijdens de bespreking
van de zonnepanelen-scan van onze adviseur een
door één van onze partners uitgebrachte offerte.

Neem direct contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs.