Warmte-Lek Scan

Warmtebeelden of warmtescans worden steeds vaker als hulpmiddel gebruikt om te zien waar warmte weglekt uit onze gebouwen. Zulke ‘warmtefoto’s’ van gevels en daken kunnen sterk in detail verschillen. Onze Warmte-Lek Scan geeft je snel een beeldende eerste indruk van onnodig energieverlies in een bedrijfsgebouw. Zo word je aan het denken gezet over de energiezuinigheid van het gebouw.

Waarom een warmtebeeld?
Een warmtescan geeft aan waar warmte uit uw bedrijfspand verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. Dat is aangenamer, maar ook gezonder: gebrekkige isolatie (koudebruggen) kan zorgen voor vochtvorming en schimmel in muren en houtrot in vloeren en daken.

Voorbeeld warmtebeeld camera
Voorbeeld warmtebeeld camera

Met een warmtebeeldcamera kunnen de volgende gebreken worden opgespoord:
•    Ontbrekende isolatie
•    Natte of uitgezakte isolatie
•    Koudebruggen (in de isolatie)
•    Kieren, naden en gaten
•    Bouwgebreken
•    Onjuiste detaillering
•    Lekkages

Slechte isolatie kan in een bedrijfspand van gemiddelde omvang jaarlijks zo €10.000 aan stookkosten schelen. Dit staat gelijk aan ongeveer tien procent van de totale klimaatbelasting van een gemiddeld onderneming. Werken in een slecht geïsoleerd, tochtig bedrijfspand is bovendien onprettig: het voelt er altijd koud aan.

 

Neem direct contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs.

Warmtebeeld voor wie?
Onze Warmte-Lek Scan kan voor iedere onderneming interessant zijn als eerste indruk van onnodig warmteverlies uit een bedrijfspand.

Een warmtebeeld-rapportage kan voor een renovatie waardevolle informatie geven over de locatie van warmtelekken en de mogelijkheden voor betere isolatie, vooral als de geschiedenis van een bedrijfspand niet volledig bekend is of als je je afvraagt of oudere isolatiemaatregelen nog intact zijn.

Hoe werkt een warmte-lek scan?
Een warmtescan wordt gemaakt met een speciale warmtebeeldcamera, die infrarode warmtestraling kan vastleggen. In de camera zit een zogeheten microbolometer, die opwarmt door infrarode straling. De temperatuurverschillen worden omgezet in elektrische spanning, die weer wordt omgezet in een afbeelding. Op de meest gebruikte apparaten geeft blauw koude en rood warmte aan.

Voor een goed warmtebeeld moet er minstens 10 graden verschil zijn tussen binnen- en buitentemperatuur. En er mag geen verstoring door zonnestralen of neerslag zijn.
’s Winters na zonsondergang of bij bewolking zijn de omstandigheden daarom het beste.

Een expert ziet wat U niet ziet !
Het instellen van een warmtebeeldcamera en interpreteren van warmtebeelden vereist vakmanschap. Enerzijds zijn de kleurtjes op de warmtefoto niet zomaar één op één te vertalen naar warmteverlies vanuit gevel of dak. Aluminium ziet er bij dezelfde temperatuur op een warmtebeeld bijvoorbeeld heel anders uit dan baksteen. Daarvoor moet gecorrigeerd worden. Anderzijds vergt het vertalen van warmtebeelden naar zinvolle energiebesparende maatregelen de nodige bouwkundige kennis.
De opnameadviseurs van Mijn Onderneming Duurzaam hebben een opleiding gevolgd waardoor ze instaat zijn om de warmtebeelden vakkundig te interpreteren.

Grote verschillen tussen camera’s

Drone IR opname mijn onderneming duurzaam
En indien nodig kan er zelfs een drone ingeschakeld worden die het gehele bedrijfspand gedetailleerd in beeld brengt.

De specificaties van warmtebeeldcamera’s lopen sterk uiteen. Met een goedkope camera moet je voor een goed beeld even ver van de gevel gaan staan als de gevel hoog is (optische verhouding 1:1). flir e60Duurdere modellen hebben een optische verhouding tot 1:50, waardoor (ook op grotere afstand) veel meer detail kan worden vastgelegd.
De thermische gevoeligheid is een belangrijke maat voor welke temperatuurverschillen de camera kan registreren. Bij 100 mK (milliKelvin) zijn verschillen van 0,1 graad Celcius te zien.

Mijn Onderneming Duurzaam maakt gebruik van de uiterst gevoelige FLIR warmtebeeld camera’s (type E60).

 

Downloads:
Brochure Warmte-Lek scan