Informatieplicht Energiebesparing

Ruim 50.000 bedrijven en instelling hebben nog niet aan de Informatieplicht voldaan. Voorkom sancties en voer alsnog met spoed de Informatieplicht uit.

Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent dan verplicht om energie te besparen ook heeft u dan een informatieplicht. U had uiterlijk 1 juli 2019 dienen te rapporteren welke verplichte maatregelen u heeft genomen en nog moet nemen.

Uit een inventarisatie door het Ministerie en de RVO per ultimo januari 2020 is gebleken dat circa 50% van de meldingsplichtige instellingen nog niet aan deze wettige verplichting hebben voldaan. Dit betekent dat momenteel circa 50.000 bedrijven en instellingen in overtreding zijn.

Om de nalatige bedrijven en instelling te bewegen alsnog aan de verplichting te voldoen heeft me Minister de volgende stappen aangekondigd:

 • Omgevingsdiensten gaan aangeschreven bedrijven en instelling die geen reactie hebben gegeven, schriftelijk op hun overtreding wijzen onder oplegging van een geldelijke sanctie.
 • Ministerie heeft 120 externe energie expertise partijen aangesteld om de Omgevingsdiensten te ondersteunen bij de handhaving van de informatieplicht.
 • De minister is een juridisch onderzoek gestart om inzage te krijgen in de energieverbruiken van instellingen en bedrijven bij alle Nederlandse Netwerkbeheerders.
 • De overheid heeft wederom middelen beschikbaar gesteld voor een media campagne, daar is gebleken dat een groot deel van de bedrijven en instelling niet op de hoogte zijn van de Informatieplicht.

U bent wettelijk in overtreding als u nog niet aan deze verplichting heeft voldaan! Laat het niet op sancties aankomen!

De “ Erkende Maatregelen Lijst “ is hierbij leidend bij het uitvoeren van de Informatieplicht. Mijn Onderneming Duurzaam is een landelijk platform dat is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van bedrijven en instellingen in hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Hulp nodig bij het rapporteren?

Wij kunnen u ondersteunen bij het online indienen van de informatieplicht.

 

Bestel en bespaar uzelf een hoop tijd

 

Onze werkwijze:

1. Wij plannen een telefonische afspraak in om samen met u een vragenlijst door te nemen.

2. De gegevens die u verstrekt zullen wij analyseren en verwerken in het online portal van het RVO.

3. Wanneer alle gegevens compleet zijn, zullen wij de rapportage voor u indienen en heeft u voldaan aan de meldingsplicht.

Meer gegevens nodig: Tijdens de telefonische afspraak komen wij erachter welke informatie u eventueel nog dient te verzamelen om de meldingsplicht in te dienen. Indien er meer informatie nodig is zullen wij u hiervan een overzicht per mail toesturen.

Daarna kunt u ervoor kiezen deze zelf te verzamelen of u ontvangt van ons een aanbieding om door één van onze adviseurs een opname op locatie uit te laten voeren.

Uw voordelen:

 • Tijdbesparing
 • Geen jaarlijkse kosten voor het e-loket
 • Deskundig advies

Wilt u gebruik maken van onze dienst? Bestel dan direct hier.

 

Bestel en bespaar uzelf een hoop tijd

 

 

De erkende maatregelenlijst dient volledig ingevuld, via het e-loket van de RVO ingediend te worden

 

Bestel en bespaar uzelf een hoop tijd

 

 

Wet Milieu Beheer
Ruim 200.000 bedrijven worden gedwongen om energie te besparen. De overheid wil na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. Daarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Minister Wiebes van Klimaat en de deelnemers aan het Energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de wet uit 1993 te verbeteren. Dat doen ze omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft bij de doelstellingen uit het Energieakkoord.

Handhaving bleef achter
Het gaat om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken. Isolatie en de overgang naar LED-verlichting zijn de meest voorkomende maatregelen die bedrijven moeten nemen. Niet alleen liet de handhaving door gemeenten en provincies de afgelopen jaren te wensen over, veel bedrijven weten ook niet van het bestaan van de Wet milieubeheer af.

Meldingsplicht
Vanaf 2018 geldt een zogenaamde meldingsplicht. Bedrijven en instellingen die voldoen aan bovenstaande criteria zijn verplicht te melden welke verplichte maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd en welke maatregelen op korte termijn worden uitgevoerd.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Alle maatregelen die zich in 5 jaar of korter terugverdienen moeten worden doorgevoerd. Dit is een verplichting uit het Activiteitenbesluit en is een vertaling van de uitgangspunten van de Wabo en de Wet milieubeheer.
Lees hier meer op infomil.nl

 

Bestel en bespaar uzelf een hoop tijd

 

Waarom kiest u voor ons
Mijn Onderneming Duurzaam is een platform dat verschillende gespecialiseerde marktpartijen bij elkaar brengt om door middel van een integrale samenwerking duurzaamheidstrajecten op maat te ontwerpen en te implementeren voor organisaties en bedrijven.

Middels de door ons ontwikkelde scans zijn wij in staat zowel bedrijfsprocessen als gebouw gebonden oplossingen in beeld te brengen welke bijdragen tot energiebesparing en verduurzaming van een organisatie.

Alles wat wij doen leidt naar het uiteindelijke doel “Energie Neutraal”

 • Alle onze scans zijn gebaseerd op de erkende maatregelen lijsten
 • Ruim 4 jaar ervaring met verwerken van de Erkende Maatregelenlijsten
 • Efficiënte aanpak waardoor veel tijd wordt bespaard
 • Uitstekende naam opgebouwd bij Landelijke Omgevingsdiensten, Gemeenten en Provincies
 • Positieve terugkoppeling van Omgevingsdiensten omtrent onze ingediende EED rapportages
 • Ontzorgen van ondernemingen en instellingen betreffende alle duurzaamheidsverplichtingen
 • Uitgebreide kennis op gebied van duurzaamheid
 • Kennis op gebied van fiscale regelingen
 • Kennis op gebied van beschikbare subsidies
 • Hulp bij aanvraag Energie Investering Aftrek
 • Hulp bij aanvraag SDE en ISDE subsidie
 • Erkend gemachtigd Intermediair bij RVO
 • In bezit van E-Herkenning
 • Groot platform van specialisten ter beschikking

 

De erkende maatregelenlijst dient volledig ingevuld, via het e-loket van de RVO ingediend te worden

Bestel en bespaar uzelf een hoop tijd