Het e-loket is vanaf 2 juli weer open gesteld voor de bedrijven die nog niet aan de verplichting hebben voldaan.

Grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers welke EED plichtig zijn, moeten ook aan de informatieplicht voldoen.