Oude TL-buizen kosten bedrijfsleven 725 miljoen euro

Bedrijven en kantoren laten jaarlijks 725 miljoen euro liggen, doordat ze hun onzuinige ouderwetse TL-lampen niet vervangen door zuinigere exemplaren. Hierdoor wordt onnodig veel CO2 uitgestoten, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van bijna 1 miljoen auto’s. Om deze reden startte Natuur & Milieu op vrijdag 14 november de actie; Nederland kiest voor nieuw Licht op de Zaak.

De uitdaging die met de actie aan wordt gegaan is het één jaar tijd vervangen van 100.000 oude TL-lichtbakken, door energiezuinigere lampen. Natuur & Milieu werkt samen met de sociale onderneming GreenFox en duurzaam energiebedrijf Eneco om dit voor elkaar te krijgen.groene lamp mijn onderneming duurzaam

Vervanging
Naar schatting hangen in Nederlandse bedrijfsgebouwen nog 25 miljoen ouderwetse TL-lichtbakken met gemiddeld twee lampen. Deze verlichting is op eenvoudige wijze te vervangen door de laatste generatie energiezuinige TL-lampen die 40 procent zuiniger zijn. “We willen 100.000 lichtbakken vervangen. Dat scheelt elk jaar de CO2-uitstoot van 3.300 auto’s op de Nederlandse wegen en levert de deelnemers een besparing op van meer dan 2 miljoen euro per jaar,” zegt Olof van der Gaag, directeur Campagnes bij Natuur & Milieu.

Vooral door grote (overheids)kantoren, zorginstellingen en parkeergarages wordt veel licht gebruikt. De besparingsmogelijkheden zijn enorm. De RAI verving 7500 lichtbakken,  bespaart nu jaarlijks € 150.000 en 1.000 ton CO2 en heeft de investering binnen 4 jaar terug verdiend. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu verdient de investering zelfs in 2,5 jaar terug. Ook zorginstellingen kunnen hun lichtrekening eenvoudig met bijna de helft terugbrengen.

Besparen
Het aanpassen van alle verouderde bedrijfsverlichting levert 16 procent op van de totale energiebesparing die we voor 2020 in het Energieakkoord hebben afgesproken. Het is een eenvoudige maatregel met een groot effect.
Bedrijven die de overstap van de ouderwetse TL-lampen naar de zuinige lampen maken verdienen hun investering al in twee tot drie jaar terug. Tegelijkertijd komen ze hiermee tegemoet aan de Wet Milieubeheer, die bedrijven en instellingen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als deze zich binnen vijf jaar terugverdienen. In het Energieakkoord is afgesproken deze wet beter te gaan handhaven. De vervanging van onzuinige TL-verlichting  is opgenomen in de zogeheten lijst van erkende maatregelen en valt dus onder verplichtingen van de Wet Milieubeheer.