MIJN ONDERNEMING DUURZAAM GROEIT DOOR LENING UIT FONDS ‘GELDERLAND VOOR INNOVATIES’

Platform Mijn Onderneming Duurzaam helpt bij verduurzaming MKB

Mijn Onderneming Duurzaam (MOD) is een platform dat gespecialiseerde marktpartijen op het gebied van verlichting, zonnepanelen en mobiliteit bij elkaar brengt om duurzaamheidstrajecten op maat te ontwerpen en te implementeren voor MKB-bedrijven.Met de scans van MOD wordt het energieverbruik in een onderneming inzichtelijk gemaakt en worden energiebesparende maatregelen voorgesteld. Voor deze duurzaamheidsmaatregelen worden tevens regelingen zoals de EIA (energie-investeringsaftrek) geïnventariseerd en terugverdientijden berekend. Nadat de mogelijkheden in kaart zijn gebracht, biedt Mijn Onderneming Duurzaam aan om de verduurzaming uit te laten voeren door een van haar partners.

Met de lening uit het fonds Gelderland voor Innovaties kan Mijn Onderneming Duurzaam de ingezette groei voortzetten en verder werken aan een duurzaam MKB.