Nieuwsbrief: Het handhaven is begonnen. Heeft u al een brief gehad?

Mijn Onderneming Duurzaam B.V. is u van dienst geweest met de uitvoering van de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer Inrichtingen.

Uw rapportage(s) zijn inmiddels door de RVO ter beschikking gesteld aan de diverse Omgevingsdiensten in het land.

De Omgevingsdiensten hebben inmiddels een start gemaakt met de handhaving van de verplicht uit te voeren maatregelen. Een aantal van onze relaties heeft inmiddels een schrijven ontvangen van hun Omgevingsdienst.

In dit schrijven wordt kenbaar gemaakt, welke maatregelen direct uitgevoerd moeten worden en welke op termijn gedaan dienen te worden.

De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 maardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Voor de direct uit te voeren maatregelen wordt door de Omgevingsdienst een tijdslimiet aangegeven, waarna controle uit gevoerd wordt op locatie.


Een groot deel van deze investeringen komen in aanmerking voor een fiscale tegemoetkoming zoals:

Als u gebruik wenst te maken van deze fiscale voordelen, dient dit per bedrijfsmiddel aangevraagd te worden bij de RVO Dit dient binnen 3 maanden, nadat u opdracht heeft verstrekt, gedaan te worden.

Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van deze fiscale tegemoetkomingen of vinden de procedure om deze aan te vragen te ingewikkeld.


Zowel met de uitvoering van de maatregelen, als het verzorgen van de aanvraag voor de fiscale tegemoetkoming, kan Mijn Onderneming Duurzaam u van dienst zijn.

Speciaal voor deze dienst hebben wij de Duurzaamheidsvraagbaak opengesteld.
Tegen een geringe maandelijkse vergoeding kunt u met al uw duurzaamheidsvragen bij ons terecht.

Graag nodigen wij u uit op onze website voor een overzicht van onze diensten.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de maatregelen!

Met vriendelijke groet,
Team Mijn Onderneming Duurzaam B.V.