ENP Gemeente Lingewaard

Het Energie Neutraal Plan
De manier om energiekosten te verlagen
(€750 retour voor ondernemers in Gemeente Lingewaard)

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de reductie van onze CO2 uitstoot en het streven naar een energieneutrale maatschappij. De CO2-uitstoot is afhankelijk van ons energieverbruik uit fossiele bronnen. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen dient er gereduceerd te worden op ons energieverbruik danwel gezocht te worden naar alternatieve energiebronnen. Hiermee reduceren we de uitstoot maar ook de maandelijks terugkerende hoge kosten. Om de mogelijkheden voor jouw bedrijf inzichtelijk te maken heeft Mijn Onderneming Duurzaam het Energie Neutraal Plan ontwikkeld. Met dit maatwerk plan brengen wij voor jouw organisatie gedetailleerd in kaart brengen waar je nu staat, waar je energie kunt besparen en/of opwekken én waar de mogelijkheden liggen om je bedrijf zelfvoorzienend en energieneutraal te maken. Na het uitvoeren van een Energie Neutraal Plan-opname ontvangt je een Top 5 die inzicht geeft in de voor jouw organisatie te realiseren besparingen en mogelijkheden tot opwekken. Ook helpen wij met het omzetten van deze Top 5 in concrete acties.

Ondernemers in Gemeente Lingewaard krijgen € 750 euro retour van de gemeente als tegemoetkoming in de kosten!

Om een goed plan te kunnen maken is het erg belangrijk dat je eerst weet waar jouw onderneming exact staat.
• Hoeveel en wat wordt er nu exact verbruik?
• Waarvoor?
• Waardoor?
• Hoeveel kost jou dat?
• En wat is jouw besparingsopportunity in energie, CO2 en geld?

Onze aanpak is als volgt:
STAP 1: SCANNEN EN INVENTARISEREN
STAP 2: REDUCEREN
STAP 3: OPWEKKEN EN OPSLAAN

Wat brengen wij met onze scans in beeld?

ENERGIE CHECK
U krijgt inzichtelijk:
• Het totale gas- en elektraverbruik
• Aansluitcapaciteit van uw energie aansluiting
• Inventarisatie energiemeters
• Mogelijkheid voor complexheffing
• Kostprijs van uw energie
• Gecontracteerd vermogen
• Te realiseren besparingen

LICHT SCAN
U krijgt inzichtelijk:
• Aandeel van verlichting in totale energieverbruik
• Hoeveelheid en type van huidige lichtbronnen
• Huidige jaarlijkse verbruiks- en onderhoudskosten
• Alternatieven voor uw lichtbronnen
• Te realiseren besparingen
• Benodigde investering
• Terugverdientijd van de investering
• De KIA en EIA regelingen voor uw locatie
• Indicatie van de totale ROI

HVAC SCAN
U krijgt inzichtelijk:
• Aandeel van verwarming in totale energieverbruik
• Aandeel van ventilatie in totale energieverbruik
• Aandeel van airconditioning in totale energieverbruik
• Inventarisatie van de HVAC systemen
• Huidige jaarlijkse verbruiks- en onderhoudskosten
• Alternatieven voor uw HVAC systemen
• Te realiseren besparingen
• Benodigde investering
• Terugverdientijd van de investering
• De KIA en EIA regelingen voor uw locatie

OPWEKKING
U krijgt inzichtelijk:
• Benodigde opwekking om energie neutraal te worden
• Indicatie van wat er maximaal opgewekt kan worden
• Te realiseren besparingen
• Benodigde investering
• Terugverdientijd van de investering
• Subsidies, KIA en EIA regelingen voor uw locatie

ENERGIE OPSLAG
U krijgt inzichtelijk:
• Voor welke energiedrager is opslag mogelijk (elektriciteit en/of warmte)
• Terugverdientijd van de investering
• Welke extra inkomsten u hiermee kunt genereren

Verder bevat het rapport:
• Samenvatting van alle te realiseren besparingen
• Top 5 maatregelen voor uw bedrijf
• Overzicht van alle verplichtingen vanuit de overheid
• Wat de financieringmogelijkheden zijn

Heeft uw bedrijf informatieplicht energiebesparing, dan voert Mijn Onderneming Duurzaam deze gratis voor u uit.

Na het opmaken van het Energie Neutraal Plan bespreken we samen met u de rapportage en bepalen we wat de beste vervolgstappen voor uw onderneming kunnen zijn.