HVAC scan

Reduceer het energieverbruik van uw HVAC installatie.

H- Heating
V- Ventilation
A- Air
C- Conditioning

Wat is HVAC en waarvoor dienen HVAC-installaties?

HVAC-installaties worden in de utiliteitsbouw toegepast voor de beheersing van het klimaat in het gebouw. HVAC is een afkorting die bestaat uit de Engelse woorden Heating, Ventilation en Air Conditioning. Deze afkorting maakt duidelijk welke deelgebieden van het klimaat door middel van een HVAC-installatie kunnen worden geregeld namelijk:

 • Heating: Dit is de verwarming van een gebouw en alle installaties die daaraan verbonden zijn.
 • Ventilation: Dit zijn de ventilatie die aanwezig zijn in een gebouw. Een ventilatiesysteem zorgt er voor dat er voldoende frisse lucht het gebouw inkomt.
 • Air conditioning: De airconditioning zorgt voor het verkoelen van de lucht in het gebouw wanneer dat nodig is. Airconditioning is hoofdzakelijk nodig in de zomer.

HVAC-installaties worden in de utiliteit toegepast om het leefklimaat van de gebruikers of aanwezigen in het gebouw te regelen. Uiteraard verbruiken installaties energie. HVAC-installaties zijn zo ontworpen dat zoveel mogelijk energie bespaard wordt. Dit heeft in belangrijke mate te maken met het afstemmen van de verwarmingssystemen op de ventilatiesystemen van een gebouw. Hiervoor worden ook wel luchtbehandelingskasten gebruikt.

Oudere systemen dienen vaak handmatig te worden ingeregeld en onderhouden. Hiervoor is binnen het bedrijf technische knowhow nodig welke vaak ontbreekt.

De gevolgen zijn veelal een veel te hoog energieverbruik

 

Met onze HVAC Scan krijgt u het volgende inzichtelijk:

 • Analyse van uw huidige HVAC installaties
 • Verbruik en onderhoud van uw huidige HVAC installaties
 • Welke besparingen haalbaar zijn door verduurzaming
 • Wat is de investering en de TCO
 • Wat is de terugverdientijd/Return on investment
 • Welke subsidieregelingen zijn van toepassing
 • Indicatie welke duurzame installaties kunnen worden toegepast
 • Verplichte maatregelen volgens de “Erkende maatregelenlijst“

 

Als optie kunt u de HVAC Scan ook uitbreiden met een onderzoek of koude- en/of warmte opslag / terugwinning mogelijk is.