EIA aanvraag

Of Bestel direct uw EIA aanvraag en bespaar uzelf een hoop tijd De Energie Investeringsaftrek  Heeft u plannen om te verduurzamen binnen uw pand, en wilt u ondersteuning bij het aanvragen van de EIA? Wij helpen u graag met de procedure om een EIA aan te vragen. Het enige wat u hoeft te doen is het … Vervolgd

Of

Bestel direct uw EIA aanvraag
en bespaar uzelf een hoop tijd

De Energie Investeringsaftrek 

Heeft u plannen om te verduurzamen binnen uw pand, en wilt u ondersteuning bij het aanvragen van de EIA?

Wij helpen u graag met de procedure om een EIA aan te vragen. Het enige wat u hoeft te doen is het aanleveren van de volgende gegevens:

  • kopie van de getekende offerte
  • kopie van KVK uittreksel

Het proces om een EIA aan te vragen is ingewikkeld en tijdrovend, wij staan in nauw contact met de instantie die de EIA verleent en kunnen u dan ook bijstaan in dit proces.

Mijn Onderneming Duurzaam kan voor u de EIA aanvraag verzorgen voor €275,-

 

Het doel
Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Wat is de EIA?
De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering. Voor 2017 is de aftrek 55%, en voor 2018 54,5%

Voorwaarden
U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

  • Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij RVO.nl
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding
  • Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van RVO.nl

lees meer>> belastingdienst.nl

Bestel direct uw EIA aanvraag
en bespaar uzelf een hoop tijd