Het e-loket is vanaf 2 juli weer open gesteld voor de bedrijven die nog niet aan de verplichting hebben voldaan.

Informatieplichtigen hebben de tijd tot 5 december 2019 om alsnog aan de informatieplicht te voldoen.

Grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers welke EED plichtig zijn, moeten ook aan de informatieplicht voldoen. Deze circa 6000 bedrijven hebben uitstel tot 5 december om voor hun vestigingen met > 50.000 kWh aan de verplichting te voldoen.