Energie Audit EED

Grote ondernemingen in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Deze diende op 5 december 2015 gereed te zijn. Deze verplichting volgt uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED Energy Efficiency Directive) die de Europese Commissie in 2012 vaststelde. Hoe kunt u aan deze audit verplichting voldoen? En belangrijker nog: welke voordelen brengt de energie-audit met zich mee?


Energie-audit EED

Wij helpen u graag om deze audit te verzorgen!

Reden voor de energie-audit?

Met de energie-audit verzamelt u actuele informatie over het energieverbruik in uw onderneming. Van gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. Daarnaast wordt de mogelijke energiebesparing in kaart gebracht. De Europese Commissie wil bedrijven en instellingen met de Energy Efficiency Directive (EED) motiveren om (meer) maatregelen te treffen om energie te besparen. De audit moet minstens om de vier jaar worden herhaald.

Voor wie geldt de Energie Audit ?
Heeft u een onderneming met meer dan 250 medewerkers? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit voor uw onderneming van toepassing.

Vrijstelling
Voor sommige ondernemingen geldt de verplichting niet, omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Bijvoorbeeld voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Ook bedrijven met een ISO 50001 certificaat of een ISO 14001 met aanvullend een ISO 14051 certificaat, zijn vrij gesteld voor het uitvoeren van de audit.

Helder en gedetailleerd
Als u Mijn Onderneming Duurzaam inschakelt om de energie-audit voor u uit te voeren, kunt u rekenen op een helder en gedetailleerd overzicht van het huidige energieverbruik in uw onderneming. Daarnaast een concrete lijst met besparingen die u kunt behalen, met kosten en terugverdientijden. Samen met u stellen we een plan van aanpak op om in de komende vier jaar een substantiële energiebesparing te realiseren. MOD heeft alle expertise in huis om onderzoek uit te voeren op alle gebieden: gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. U houdt altijd één aanspreekpunt, wij zorgen voor de totale regie.

In onderstaand schema bepaalt u of voor uw onderneming een Energie Audit verplicht is !

Energie Audit Schema

Handige links: